Applications for the Post of Vice-Chancellor

                                   

  विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी शोधसमितीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत  
  Details regarding essential qualifications experience, desired experience,etc