ROLLNO RNAME
1 AYANGAR ANANTHALAKSHMI VASUDEVAN
2 BAGUL SWAPNIL ARJUN RUKMINI
3 BANDIVADEKAR ANKIT ANIL REKHA
4 BOMBLE ANAND LAXMAN SULOCHANA
5 BUKKA TEJASWI KRISHNAMOORTHY RAMA
6 DAS JAYASHREE JIBANANDA KARUNA
7 DEDHIA DARSHAN MULCHAND PRIYA
8 DESAI PRASAD ARVIND AARTI
9 DESHMUKH RUCHA ASHOK MADHURI
10 DHANAVI PALLAVI GOPINATH SAMIDHA
11 DHAWALE PRIYANKA MANOHAR SNEHALATA
12 GAUTAM ABHISHEK NARENDRA KUMAR SINGH
13 GAWADE MAYURI BABU SUNITA
14 GUPTA DEVRATAN KAILASH
15 GUPTA VIJAYSHANKAR MATAPRASAD SHANTI
16 JADHAV PRATIMA WAMAN VASUDHA
17 JOSEPH DARRYL CHARLES TERESA
18 JOSHI VAISHNAV SUDHIR SAROJ
19 KACHALE PRAVIN VITTHAL SHARDA
20 KALE UMESH VISHWANATH ASHA
21 KATKAR VINAYAK SHANKAR MANGAL
22 KURIAN JACKSON MATHEW USHA
23 KUTUR JAYESH RAMESH PRATHIBA
24 LAD CHINTAN ASHOK MEENA
25 LAWANDE KIRAN BALKRISHNA PADMAVATI
26 MAHADESHWAR MANOJ LAXMAN SULOCHANA
27 MAHJOUBI GITANOUSH SIROUS MINOUDOKHT
28 MANGE TARUN NANJIBHAI URMILA
29 MISHRA SEEMA PHULCHAND RAJKUMARI
30 MORE MANGESH TUKARAM SANGITA
31 MORE RIYA JAYDAS PARVATI
32 MUNDADHA VIKAS ASHOK SANTOSH
33 NAIDU JAISHREERAJAN SHANMUGAM S
34 NANOSKAR VISHWANATH KAMLAKAR
35 PADHYE MEDHA SHRIRAM VANASHRI
36 PANCHAL VIBHA ARUN JAYSHREE
37 PARMAR JIGNESH SHASHIKANT JYOTI
38 PARULEKAR SHWETA SHYAM SUREKHA
39 PATEL RAJESHKUMAR PREMJI AVALBEN
40 PAWASKAR RAHUL PRAMOD PALLAVI
41 POOJARI PRATIBHA ASHOK LEELA
42 RATHOD NILESH SURESH SANDHYA
43 ROKADE BAKIRAM FAKIRA SUNDER
44 SAUD AMIN NASIR HUSAIN AREFA
45 SAWAT ABHISHE PRAKASH PRANALI
46 SHANID C V ALIKOYA
47 SHARMA MAHESH VACHASPATI SUSHILA
48 SHELKE KEDAR JAYAWANT JYOTI
49 SHETHIA KETAN PRAVIN JYOTI
50 SHINDE SUSHANTANAND SUSHILA
51 SHINDE VISHAL LAXMAN KAMAL
52 SINGH PRIYESH MAHENDRA MANORAMA
53 SINGH SANJAY RAJENDRA GAYATRI
54 ULLAL ASHWIN GOPAL SHOBHA
55 VASKAR SURENDRA CHANDRAKANT RAJUBAI
56 VERMA ANNU HARINATH RAJKUMARI
57 YADAV NAGENDRA PRASAD RAMSWARTH C