ROLLNO RNAME
1 ANGANE SAURABH CHANDRAKANT MANISHA
2 ANKUSH PRANALI CHINTAMAN SUSHILA
3 BARAI SARITA BAIJU NIRMALA
4 BHADANE YOGESH BALKRISHNA SUNANDA
5 BHANDARE RESHMA PRABHAKAR KALPANA
6 CHANDIWADE SANDESH LAXMAN
7 CHETTIAR PHILIP ROMEO PAULRAJ
8 CHHEDA CHIRAG MANILAL AMRUT
9 DESAI KHYATI KAUSHIK SMITA
10 GADA MITAL SHANTILAL SHANTI
11 HANMATTEKAR APEKSHA SHIRISH PURNIMA
12 JADHAV VRUSHALI DILIP DHANWANTI
13 KADAM NILAM RAMESH GEETA
14 KEDARE ABHIJIT SHRIPAL KALPANA
15 KHAN SHARMEEN AYYUB RAFIKA BEE
16 KHANDAGALE SANJAY GANGARAM ASHA
17 KOTHARI UNNATI MAYURKUMAR ALKA
18 MAHALE SATISH PRAFULL PRANITA
19 MAJI SUBHASH NITAI LASHMI
20 PARAB VINAYAK PRABHAKAR PRATIKSHA
21 PATEL BHAVESH GAMANBHAI PRATIBHABEN
22 PAWAR JAYDEEP DIGAMBER RAJANI
23 RAJE ZEBA RAUF BILKIS
24 RANGDAL RAJESH ARUN SARITA
25 SHELAR SHRUTKIRTI RAJENDRA RAJESHREE
26 SUDAN ROHAN NARENDRA VIJAYA
27 TAWADE MANOJKUMAR SUBHASH SUHASINI
28 TEJWANI SHILPA RAMKUMAR
29 THAKUR RUPALI DILIP SHARADA
30 TIWARI SHEETAL RAVI USHA
31 UMASARE NALINI BHIKAJI JAYASHRI
32 UPADHYAY ANJALI OMKARNATH MANJULA
33 VASALA PRABHAVATHI RAJAGANGARAM B