ROLLNO RNAME
4 ACHARE ABHIJIT RAGHUNATH SINDHU
5 AUROBINDO KRISHNAN
6 DOMBALE SANJAY FANCHI RUKMINI
14 GAIKWAD VITTHAL LAXMAN TULSABAI
7 GORI ZAKIR SALIM AMINA
15 KALE CHANDRAKANT VASANT MALINI
8 KANOJIYA RAJU MUNNALAL JAGDEVI
16 KHARBE SACHIN ANANT NANDAVATI
1 KONDE PRAJAKTA RAMESH RAJANEE
9 MARATHE SUNITA RAMKRISHNA VIJAYA
17 MELETHERYIL SANJAY SUKUMARAN D
2 MERCHANT JASMINE MASOOM MUNIRA
18 MUKHERJEE JOY SUSHIL SIKHA
19 PARKAR SALIL ASHOK PRAJAKTA
10 PATIL NILAM CHANDRAKANT SHILPA
3 PATIL SWARUPA FATTESINGH SHUBANGI
20 PRABHU PRIYA BHASKAR MANGALA
21 SEBASTIAN BRIGIT DEVASIA SUSAMMA
11 SHAIKH NISAR ALI UMAR
12 SHARDUL VANDAN MANIK RAMA
22 STATIONERYWALA FARIDA ZAKKIUDDIN
23 SURYAVANSI PATIL SUREKHA SHANKAR P
13 UJIRPURIYA MAHENDRA CHHOTURAM
24 VAZ DANIEL FLORENCE IRIS
25 YADAV HIRALAL HARIRAM SHANTI