ROLLNO RNAME
1 ADHAV SUJATA SARJERAO MEERA
2 BANDIWADEKAR DNYANESHWAR MOHAN M
3 BHANDARKAR PRASHANT NARAYAN
4 CHALATAN CHINAR RAVINDRAN SHAILA
5 CHAVAN KIRAN PRAKASH JYOTI
6 CHAVAN PRATIKSHA ASHOK ASHWINI
7 D'SOUZA ADLEY CONSTANCIO JUVETA
8 DHUME SAMEER VITTHAL TARABAI
9 DUBEY ASHISH RAJBAHADUR GAYTRI
10 FATIMA BI KHURSHEED ALAM SHAMSHUN
11 GAWAS UJWALA BHADI LAXMI
12 GHADGE MANISH JAYWANT JANABAI
13 GHUIKAR PRITI MANOHAR SUMAN
14 GUNDEKAR SANDESH BABARAM MANISHA
15 GUPTA INDRAJEET RAMAVATAR INDRAJEET
16 HANSRAJ RAM GOPAL LAXMI
17 HIWALKAR AARTI VILAS VAISHALI
18 HOLE RUPALI DILIP SUSHILA
19 JADYE VAIJAYANTI SHARADCHANDRA S
20 JAGTAP ROHINI SUDHAKAR SINDHU
21 JAIN DEEPAK SURESH SHANTI
22 JOIL PRAGATI PRAKASH NILIMA
23 KADAM SANDEEP SURESH SUVARNA
24 KADAM SHRUTI LAXMAN MANGALA
25 KAMBLE BHUPESH SHIVAJI
26 KANCHAN ASHWANI RADHA
27 LONDHE POURNIMA VIJAY SUNITA
28 MAHADIK AMIT VIJAY SUNITA
29 MAHANTI BINAY BIJAY BISHNU
30 MAYEKAR PRASHANT PRADIP PRATIKSHA
31 MISHRA VANITA RAMASHRAYA NARMADA
32 MOMIN SAMEER PARWEZ YASMIN
33 MORE MAHESH SAKHARAM SARITA
34 NAIR SUDARSHAN KRISHNA MEENAKSHI
35 PALKAR VIDYA MAHADEO SUJATA
36 PATEL DHARMESH ISHWAR BHANU
37 PATEL VIKESH THAKOR SHOBHA
38 PATIL AMOL ASHOK ALKA
39 PATIL ASHA HAIBATI SHARADA
40 POOKULANGARA ARVIND RAMAN
55 RANJAN ALOK SWAYAMBER PD MALA DEVI
41 RAUT PRAMOD GAJANAN SANGITA
42 SAKPAL TRUPTI SURESH SANDHYA
43 SALVI MITALI MAHESH AMRUTA
44 SANKHE KOMAL MANOHAR INDUMATI
45 SAWANT PRATIKSHA KARBHARI USHA
46 SHAH SHWETAL BHARGAV
47 SHARMA VANITA GIANCHAND BIMLA
48 SHETH SUNILA SUHAS SMITA
49 THARU RAJU MELATH TESSY
50 TORANE ABHIJEET SHRIKANT
51 VINOD YADAV SINGH SARVANAND
52 VIRKAR POPAT BHIKU USHA
53 WAGHULDE MONALI NARENDRA MANDAKINI
54 YADAV SWAPNIL PRAKASH RESHMA