ROLLNO RNAME
1 DAS GOPAN DAYAMOY SANJIBANI
2 DEWALEKAR ROHAN YASHWANT VIMAL
3 KOTIAN SACHIN MAHENDRA SHRUTHA
4 NEOGI DEBASIS MADHUSUDAN VIJOYBALA
5 PATEKAR SIDDHESH DEEPAK SARIKA
6 PATIL LOTAN NAMDEO NIRMALA
7 PISE DEEPAK VYANKOBA RADHABAI
8 SHARMA DARSHANA RAKESH KUSUM
9 THAYIL DENNY KURIAKOSE ANNAMMA
10 UPADHYAY JAGDISHPRASAD TILAKPRASAD M
11 UPLAP PALLAVI ANIL USHA
12 VINOTH BALASUBRAMANIAN VASANTHI
13 YADAV SHIVAJI BHAU MATHURABAI